Skip Navigation Links
Forside
VUK, Faglige anbefalinger & præsentationer
Kontakt
Om DSKB
DSKB-Nyt
Møder
Uddannelse
Indmeldelse
Udvalg
Links & tools
  
Høring om kompetencekort til I og H uddannelsesforløb
Company: DSKB
Published by: Malene Bjerregaard Pass
Date: 4/16/2019 1:23:55 PM
Category: General
     

Her finder du 1. version af det, der forhåbentligt ender med at blive de nationale kompetencekort for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi. De vil ligge her til fri afbenyttelse det næste års tid.

 

Videreuddannelsesregion Nord har i en årrække arbejdet med kompetencekort, og tiden er kommet til at dele disse kort med resten af landet.

 

Et kompetencekort er et dokument indeholdende konkretiseringer af, hvad man skal kunne for at opnå en given kompetence. Kortet er knyttet til én kompetence i målbeskrivelsen, således at tilfredsstillende gennemgang af et kompetencekort er lig med, at kompetencen kan godkendes i logbogen.

 

Kortene er udarbejdet efter princippet "genkendelsens glæde", så det, der varierer og skal fokuseres på ved brugen af kortene, er minimalt. Det, der varierer, er således konkretiseringerne eller delmålene, som det helt centrale element. Gennem disse konkretiseringer har vi muligheden for at skabe os en fælles forståelse af, hvad man skal kunne som klinisk biokemiker, og hvilke færdigheder de enkelte kompetencer dækker over. Men der er vi ikke helt endnu. Det kræver nemlig, at vi alle fremadrettet bidrager til faglige diskussioner specialets læger imellem om indholdet i disse kompetencekort.

 

Måske ligeså vigtigt kan brugen af kompetencekortene fremme både hastigheden for og graden af læring. Dette sker gennem samtalen om delmål, og om hvordan uddannelseslægen præsterer i forhold til disse.

 

Kompetencekort skal ikke godkendes, inden man kan godkende logbogen. Kortet er blot en hjælp til at sætte ord på og objektivisere samtalen omkring godkendelsessituationen.

 

Håbet er nu, at I vil være med til at teste og videreudvikle disse kort. Brug dem når det giver mening og send jeres feedback til PKL i videreuddannelsesregion Nord, Mie Hessellund Samson miesam@rm.dk


Kompetencekort H

Kompetencekort I
 

 

Kontakt

Akademisk sekretær
Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshosptial
E-mail: pernille.vinholt@rsyd.dk

Kontaktformular: Klik her