Indmeldelse i DSKB


Ved ansøgning om medlemskab skal du følge dette link: INDMELDELSE

Lægelige medlemmer af selskabet skal melde evt. adresseændring og jobskifte via www.laeger.dk under "min side", hvor evt. udmelding også skal foretages.

For ikke lægelige medlemmer skal adresseændring, jobskifte og udmeldelse meddeles den assisterende bestyrelsessekretær på e-mail: dskbiokemi@gmail.com  


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her