Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 

Kursets navn: Endokrinologi (Læger og Biokemikere)
Kursets formål er at give deltagerne viden om endokrinologi med udgangspunkt i klinisk biokemi, herunder bl.a. udfordringer ved analyser i forskellige områder af endokrinologi.
Undervisningsformen vil være oplæg fra personer indenfor de relevante fagområder og deltager-cases med fremlæggelser. 
  
Kursusansvarlige:

Linda Maria Hilsted, Anders Holten Johnsen og Eva Rabing Brix Petersen.

Tid:
Tirsdag d. 13. marts til torsdag d. 15. marts 2018

Sted:
Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er for læger under uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi og for biokemikere. Kurset er obligatorisk for læger. Kurset er valgfrit for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusafgift:
6500 Kr. Kurset er et internatkursus.
For læger i Hoveduddannelse afholdes udgifter til kurset af Sundhedsstyrelsen.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 15. januar 2018 på tilmeldingsskemaet, der sendes til Connie Bundgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.
 
KURSUSPROGRAM

Tilmeldingsskema

 
E-mail: connie.bundgaard@regionh.dk

 

Kursets navn: Præanalyse og POCT (Biokemikere)

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i udfordringer ved Præanalyse og POCT (Point- of Care Test) indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende udfordringer, undersøgelser og udstyr.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppeopgavermed fremlæggelser. Kurset henvender sig til biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Betina Klint Nielsen og Pia Bükmann Larsen

Tid:
15. – 17. maj 2018

Sted:
Haraldskær kursuscenter, Vejle

Målgruppe:
Kurset er et valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 20.marts 2018 på tilmeldingsskema til Betina Klint Nielsen, e-mail: bkn@regionsjaelland.dk,Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved- Nykøbing F-Slagelse, Region Sjælland.

TILMELDINGSSKEMA

KURSUSPROGRAM

 

Kursets navn: Molekylærbiologi i Klinisk Biokemi (Læger og Biokemikere)

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt molekylærbiologi indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende diagnostiske tilbud og aktuelle udviklingsområder.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppearbejde med cases og fremlæggelser. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Stig E. Bojesen & Peter H. Nissen

Tid:
29. – 31. maj 2018

Sted:
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse forkurset.

Detmaksimale deltagerantal er 40 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kurset er et internatkursus. For læger i hoveuddannelse afholdes udgiften af Sundhedsstyrelsen. For biokemikere er kursusafgiften 6500,-kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500,-kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest fredag d. 6. april 2018 på tilmeldingsskema, til Peter H. Nissen, e-mail: peteniss@rm.dk,Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.


TILMELDINGSSKEMA

KURSUSPROGRAM


 

Kursets navn: Organisation og ledelse (Biokemikere) 

Dato for kursus: 30. oktober – 1. november 2018

Sted: Hotel Haraldskær, Vejle 

Delkursusledere: Thomas Broeng Ejsing og Jonna Skov 

 


Kursets navn: Nordisk Kursus: The Professional Role of a 

Clinical Biochemist /Laboratory Doctor

Dato for kursus: 23.-25. oktober, 2018

Sted: Comfort Hotel, Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1629 Kbh. V

Delkursusledere: Nete Hornungog Linda Hilsted

Email: netehorn@rm.dkog  linda.hilsted@regionh.dk
Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tina.parkner@auh.rm.dk

Kontaktformular: Klik her