Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser: 

Kursets navn: Projektledelse og metodevalidering (Læger)

Dato for kursus: 1.-3. november 2017

Sted: Aarhus

Delkursusleder: Nete Hornung og Søren Ladefoged

Email: netehorn@rm.dk soerlade@rm.dk

Programmet med information om tilmelding kan findes  HER


 

Kommende kurser: 

Kursets navn: Nordisk Kursus: The Professional Role of a 

Clinical Biochemist /Laboratory Doctor

Dato for kursus: Afholdes ikke i 2017

Sted:

Delkursusledere: Nete Hornung og Mattias Aldrimer

Email: netehorn@rm.dk


Kursets navn: Endokrinologi (Læger og Biokemikere)

Kursets formål er at give deltagerne viden om endokrinologi med udgangspunkt i klinisk biokemi, herunder bl.a. udfordringer ved analyser i forskellige områder af endokrinologi.
Undervisningsformen vil være oplæg fra personer indenfor de relevante fagområder og deltager-cases med fremlæggelser.
Program følger.

Kursusansvarlige:

Linda Maria Hilsted, Anders Holten Johnsen og Eva Rabing Brix Petersen.

Tid:
Tirsdag d. 13. marts til torsdag d. 15. marts 2018

Sted:
Sinatur Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Målgruppe:
Kurset er for læger under uddannelse til speciallæge i klinisk biokemi og for biokemikere. Kurset er obligatorisk for læger. Kurset er valgfrit for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusafgift:
6500 Kr. Kurset er et internatkursus.
For læger i Hoveduddannelse afholdes udgifter til kurset af Sundhedsstyrelsen.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 15. januar 2018 på tilmeldingsskemaet, der sendes til Connie Bundgaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.
 
Tilmeldingsskema

 
E-mail: connie.bundgaard@regionh.dk

 
Kursets navn: Præanalyse og POCT (Biokemikere)

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i udfordringer ved Præanalyse og POCT (Point- of Care Test) indenfor klinisk biokemi, med fokus på nuværende udfordringer, undersøgelser og udstyr.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder og gruppeopgavermed fremlæggelser. Kurset henvender sig til biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Kursusarrangører og kursusledere:
Betina Klint Nielsen og Pia Bükmann Larsen

Tid:
15. – 17. maj 2018

Sted:
Haraldskær kursuscenter, Vejle

Målgruppe:
Kurset er et valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og personer, der er indskrevet på den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning. For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 16.marts 2018 på tilmeldingsskema til Betina Klint Nielsen, e-mail: bkn@regionsjaelland.dk,Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved- Nykøbing F-Slagelse, Region Sjælland.

TILMELDINGSSKEMA

KURSUSPROGRAM

 

Kursets navn: Molekylærbiologi i Klinisk Biokemi (Læger og Biokemikere)

Dato for kursus: 29. – 31. maj 2018

Sted: Hotel Haraldskær, Vejle

Delkursusledere:  Stig Bojesen og Peter H. Nissen

 

Kursets navn: Organisation og ledelse (Biokemikere) 

Dato for kursus: 30. oktober – 1. november 2018

Sted: Hotel Haraldskær, Vejle 

Delkursusledere: Thomas Broeng Ejsing og Jonna Skov 

 


 
Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her