Speciale-specifikke kurser

Her bringes oversigt med aktuelle speciale-specifikke kurser, både for lægelige og ikke-lægelige akademikere. 
Se evt. også Sundhedsstyrelsens hjemmeside - klik her   


Aktuelle kurser 

Kursus i hæmatologi

Valgfrit kursus for biokemikere

Kursets mål er at give deltagerne overblik over og indsigt i hæmatologi med fokus på analysemetoder og sygdomme.

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder. Kurset henvender sig til biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi samt andre relevante faggrupper.

Kursusarrangører og kursusledere:
Trine Rennebod Larsen & Peter H. Nissen

Tid:
25. - 27. april 2017

Sted:
Hotel Haraldskær, Vejle

Målgruppe:
Kurset er godkendt som valgfrit kursus for biokemikere der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi.

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og at forberedelse evt. må påregnes.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse forkurset.

Detmaksimale deltagerantal er 30 personer, og personer der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere har fortrinsret.

Kursusafgift:
Kursusafgiften er 6500 kr. inkl. ophold og forplejning.For deltagere fra firmaer er kursusprisen 7500 kr.

Tilmelding:
Tilmelding foretages skriftligt senest 1. marts 2017 (klik her for tilmeldingsskema), til Trine Rennebod Larsen,e-mail: Trine.Rennebod.Larsen@rsyd.dk, Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

Program:

Programmet kan downloades her.


Kursus i Farmakologi

Kursets formål er at give deltagerne et overblik over praktisk anvendelse af farmakologi og lægemiddelanalyser indenfor særlige sygdomsområder samt brug af misbrugsanalyser med særlig fokus på analysemetoder

Undervisningsformen er foredrag med nøglepersoner indenfor de relevante områder samt opgaveløsning. Kurset henvender sig til læger i hoveduddannelse og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere indenfor klinisk biokemi. 

Kursusarrangører og kursusledere: 
Birgitte Brock, Per Damkier og Mette Fogh Møller

Tid: 
30.maj – 1. juni 2017

Sted: 
Vejle Center Hotel

Målgruppe: 
Kurset er godkendt som obligatorisk kursus i hoveduddannelsesforløbet for læger og valgfritkursus for biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse forbiokemikere inden for klinisk biokemi. 

Der gøres opmærksom på, at kurset henvender sig til deltagere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Det maksimale deltagerantal er 35 personer, og læger i hoveduddannelsesforløbet og biokemikere, der følger den postgraduate specialistuddannelse for biokemikere, har fortrinsret.

Eventuelt ledige pladser tilbydes til medlemmer af DSKB samt andre med interesse for kurset.

Kursusafgift: 
For læger i hoveduddannelsen dækkes kurset af Sundhedsstyrelsen.
For øvrige deltagere er kursusafgiften er
6500 kr. inkl. ophold og forplejning.

Tilmelding: 

Tilmeldingsenest 1. april 2017 ved at sende udfyldt tilmeldingsskema (Kan hentes her) til Mette Fogh Møller på mail: mettmo@rm.dk

Program:
 Foreløbigt program

 

Kommende kurser: 

Kursets navn: Nordisk Kursus: The Professional Role of a

Clinical Biochemist /Laboratory Doctor

Dato for kursus: Afholdes ikke i 2017

Sted:

Delkursusleder: Nete Hornung og Mattias Aldrimer

Email: netehorn@rm.dk

 

 

Kursets navn:Projektledelse og metodevalidering

Dato for kursus: 1.-3. november 2017

Sted: Aarhus

Delkursusleder: Nete Hornung og Søren Ladefoged

Email: netehorn@rm.dk soerlade@rm.dk

 
Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her