DSKB Efterårsmøde nr. 536


16. november 2017 Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, Korsør 


Formiddagssession: 
Status på vores erfaringer gennem ti år med akkreditering.
Chairmen: Nete Hornung og Malene Pass

10.00-10.30

Akkreditering: Udviklingen gennem 10 år set fra DANAK’s side

Kirsten Rosenberg, sektionsleder, DANAK

10:30-11:00

Akkreditering og IT – hvor skal laboratoriernes fokus være i dag og har det ændret sig?

Ib Johansen, konsulent, Medcom

11:00-11:15

Kaffepause

11:15-11:45

Fordele ved akkreditering af et klinisk biokemisk laboratorium.

Linda Hilsted, klinikchef, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet.

11:45-12:15

Akkreditering gennem tiden ud fra den kritiske vinkel.

Anders Kallner, associate Professor, Dept Clinical chemistry, Karolinska University hospital

12:15-12:45

Paneldebat og spørgsmål til panelet. Hvordan bruger vi akkrediteringen bedst?

Panelet: Alle foredragsholdere

12:45-13:45

Frokost


Eftermiddagssession:
Døgnrytmer i biologiske systemer
Chairmen: Jan Fahrenkrug og Henrik L. Jørgensen

13:45-14:30

Peptider og det døgnrytmegenererende system

Jan Fahrenkrug, professor, ledende overlæge, klinisk biokemisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

14:30-15:00

Døgnsvingninger af klinisk biokemiske parametre

Henriette Sennels, overlæge, klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet

15:00-15:15

Kaffepause

15:15-16:00

Lysreguleret døgnrytme; fotopigmentet Melanopsin’s rolle ved sundhed og sygdom

Jens Hannibal, overlæge, klinisk biokemisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

16:00-16:15

Afslutning


Deltagelse:
  • Ordinære, korresponderende og firmamedlemmer af DSKB: 1 gratis deltager pr. medlemskab.
  • Ikke-medlemmer: 500 kr.
Tilmelding til mødet kan ske ved at sende en mail til assisterende bestyrelsessekretær Debbie Norring-Agerskov på e-mail:

dskbiokemi@gmail.com

indeholdende navn, titel og tilhørsforhold.

Tilmeldingsfristen er d. 13/10-2017


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her