DSKBs bestyrelse

Du er velkommen til at kontakte medlemmer af DSKB's bestyrelse, hvis du ønsker yderligere oplysninger om foreningens arbejde.


Formand
Overlæge, ph.d.
Henrik Løvendahl Jørgensen
Klinisk Biokemisk Afd.
H:S Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf. 3531 2645, Fax: 3531 3955
E-mail: hlj@dadlnet.dk  
 
Næstformand
Overlæge, ph.d.
Jonna Skov Madsen
Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling
Laboratoriecentret
Sygehus Lillebælt
Kabbeltoft 25
7100 Vejle

Kasserer
Overlæge, ph.d..
Mie Hesselund Samson 
Klinisk Biokemisk Afd. 
Aarhus Universitetshospital 
Brendstrupgårdsvej 100 
DK-8200 Aarhus N 
Tlf. 7846 6138 
E-mail: 
miesamso@rm.dk 
 
Akademisk sekretær
Overlæge, klinisk lektor, phd.
Tina Parkner
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital

E-mail: tinapark@rm.dk 

Specialechef, overlæge, ph.d
Vakur Bor
Klinik for Biokemi ogImmunologi
Sydvestjysk Sygehus
Esbjerg


E-mail: Vakur.Bor@rsyd.dk 
Biokemiker
Lektor, biokemiker
Martin Overgaard
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) 
Odense Universitetshospital
Martin.Overgaard@rsyd.dk
 
Biokemiker ph.d.
Malene Bjerregaard Pass 
Klinisk Biokemisk Afdeling 
Roskilde Sygehus 
Køgevej 7-13 
4000 Roskilde
E-mail: 
mbpa@regionsjaelland.dk 
 
Webmaster
Afdelingslæge, ph.d. 
Emil Daniel Bartels 
Klinisk Biokemisk Afdeling 
Rigshospitalet, 
Blegdamvej 9 
2100 København Ø
E-mail: 
emil.daniel.bartels@regionh.dk 
 
Suppleant for læger
Overlæge, dr.med.
Morten Dahl
Klinisk Biokemisk Afd.
Køge Sygehus
 
Suppleant for biokemikere
Cand.Pharm, ph.d.
Cathrine Baastrup
Centrallaboratoriet
Hospitalsenheden Horsens
 
   
   
   
   
   


Sponsorer 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Overlæge, klinisk lektor, phd.
Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her