Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til Generalforsamling i DSKB Den 17/6 kl. 14.00-15.30, lokalet i underetagen, H.C.Andersen Hotel, Odense Dagsorden jvf vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af formandens beretning. 
 3. Eventuelle meddelelser fra udvalg, dannet i henhold til§§ 7-9. 4. Eventuelle meddelel...
Call for abstracts for the Astrup Prize Competition
To all members of the five nordic societies in clinical chemistry/biochemistry.  The deadline for the Astrup Competition has been extended to 1.March 2016. Please encourage all young researchers within the field of clinical biochemistry to submit an abstarct. Details about the price can be found in ...
Specialeplan 2010 - revisionen er i gang
Link til Sundhedstyrelsens side om specialeplanlægningen:https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/~/media/808A6FBB92A24BF1953A10058874CD3D.ashx
XXXV Nordic Congress in Clinical Biochemistry
Husk den Nordiske kongres i Klinisk Biokemi, der afholdes 14.-17. juni i Odense. Læs mere om kongressen her
Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering
Her kan den nye og opdaterede rapport fra Dansk Nefrologisk selskab, DSKB, og Dansk Pædiatrisk selskab ses:   Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri
Klinisk Biokemi - Noget for dig?
Interesseret i specialet? Er du medicinstuderende eller yngre læge, og er du interesseret i klinisk biokemi, kan du her se vores informationsfolder om specialet.


 

Quicklinks


Bliv medlem

Ønsker du at melde dig ind - Klik her 
 
 
Aktuelle møder

Introduktionskursus i klinisk biokemi  
Afholdes d.12. april 2016 i Odense, tilmeldingsfrist 1. marts 2016.

UU1/UU2-kursus: Forskningskursus, 1.-3. marts 2016 på Haraldskær 
Information om indhold og tilmelding findes her. SponsorerNyhedsbrev

Name

E-mail

 Unsubscribe
 

Kontakt

Akademisk sekretær
Tina Parkner, Ledende overlæge, klinisk lektor, phd.
Centrallaboratoriet. Klinisk Biokemisk Afdeling
Hospitalsenheden Horsens
E-mail: tinapark@rm.dk

Kontaktformular: Klik her